Aile Dizimi Örneği ; Aile dizimi, genellikle bir profesyonel danışman yönetiminde yapılır ve katılımcılar arasında hassas ve duygusal bir süreç içerebilir. Aile dizimi örneği, temel bir aile dizimi oturumunu nasıl gerçekleştirebileceğinizi göstermek için aşağıdaki basit bir örnek olarak sunulmuştur:

Katılımcılar: Anne (A), baba (B), oğul (O), kız (K).

Amaç: Aile içi iletişimi iyileştirmek ve duygusal bağları güçlendirmek.

Aşamalar:

Hazırlık: Danışman veya lider, oturumu başlatırken katılımcılara süreci açıklar ve onları rahatlatır.

Sembol Seçimi: Katılımcılara aile üyelerini temsil eden semboller veya figürler seçmeleri için bir seçenek sunulur. Örneğin, renkli taşlar veya figürler kullanabilirsiniz. Her sembol, bir aile üyesini temsil eder.

Yerleştirme: Katılımcılar, seçtikleri sembolleri, aile üyelerini temsil edecek şekilde bir masa veya zemin üzerine yerleştirirler. Örneğin, anne, baba ve çocuk sembollerini masada yerleştirebilirler.

Aile İçi İlişkiler: Katılımcılar, sembollerin yerleştirilmesi sırasında aile üyeleri arasındaki ilişkileri temsil ederler. Örneğin, iki sembol birbirlerine yakın yerleştirildiyse, bu iki aile üyesi arasındaki yakınlığı temsil edebilir.

Duygusal İfade: Katılımcılara sembolleri kullanarak duygusal ifadelerini ifade etmeleri için fırsat verilir. Örneğin, bir katılımcı sembollerle aile üyelerine karşı hissettiği duyguları açıklayabilir.

Analiz ve Tartışma: Danışman veya lider, sembollerin ve yerleştirmelerin anlamını açıklar ve katılımcıların bu sembollerle ne ifade etmek istediklerini sormak için sorular sorar. Bu aşamada aile içi ilişkiler ve duygusal dinamikler hakkında derinlemesine bir tartışma yapılır.

Çözüm Yolları ve Hedefler: Katılımcılar, aile içi sorunları ele almak ve çözüm yolları belirlemek için birlikte çalışırlar. Danışman veya lider, önerilen çözüm yollarına rehberlik edebilir.

Sonuç ve Kapanış: Oturum sona ererken, aile dizimi oturumunun sonuçları özetlenir ve katılımcılara evde veya günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri öneriler sunulabilir. Oturum saygılı bir şekilde sona erer.

Bu örnek, aile dizimi sürecinin temel adımlarını göstermektedir. Ancak unutmayın ki gerçek bir aile dizimi oturumu, daha fazla derinlik ve kişiselleştirilmiş yaklaşım gerektirir. Bu nedenle, profesyonel bir danışmanın rehberliği altında yapılması önemlidir.

Similar Posts