Psiko-zihin Eğitimleri

Psiko-zihin Eğitimleri

Psiko-zihin eğitimleri bireyin gerek ruhsal ve zihinsel gerekse de meslekî gelişimine ilişkin bilgi ve yöntemleri içerir. Başta öğretmenler ve danışmanlar olmak üzere ilgili tüm yetişkinler için grup dinamiğinde sunulan program giriş ve uzmanlık şeklinde iki aşamalıdır.

Öncelikle NLP Pratisyenlik, Master bilgilerini ve bu konuda uluslar arası nitelikli sertifikasyonu içeren Psiko-zihin Eğitimleri aynı zamanda Sistem Dizimleri bilgileri çerçevesinde;

* Bireyin kendisini geçmiş döngüleri ışığında ve hikmet penceresinden tanıyarak kendi kaderinin yolunu izleyebilmesi,

*  Yaşadıklarına dair perspektifini genişleterek had sınırlarını, yardım etmenin ve sevginin düzenlerini yeniden tanımlayabilmesi,

*Gerek doğduğu ailesi gerekse de kurduğu aile fertleriyle ilgili yeni ilişki düzlemi geliştirebilmesi,

* Travmalar nedeniyle duyarsızlaştırdığı hislerini onararak yaşama güvenle bağlanabilmesi,

* Kendi hayat amaçları yolunda ilerlemeyi seçebilmesi ve yetişkin bilincinde var olabilmesi doğrultusunda uygulamalı teknik bilgilerden oluşmaktadır.

Psiko-zihin Eğitimi Sertifikalı Programı, öğretmenler ve danışmanlar için ise öğrencilerin yaşam başarısı ve ruhsal gelişimi amaçlı;

*“Sistem Dizimleri çerçevesinde Öğrenci Koçluğu ”

* “Hipnotik telkinler ve bilinçaltı teknikleriyle yeni öğrenme modeli”

* “Ergenlikte Güvenli Bağlanma”  

*“Eğitimde mizahın gücü”  konu başlıklarına dair öğretimi kapsamaktadır.